+

bezpieczeństwo dla operatora oraz osób pracujących na terenie po którym porusza się wózek, poprzez sprawdzenie i dbanie o poprawne działanie systemów, które mają na to bezpośredni wpływ (układ hamulcowy, czujnik obecności operatora, czujnik zapiętych pasów, lampy ostrzegawcze – pomarańczowe, lampy wyznaczające strefę pracy wózka czerwone, niebieski).

+

bezpieczeństwo dla przewożonych, pobieranych i odkładanych z miejsc składowania materiałów/towarów (proste widły, poprawne działanie osprzętu obrotnic, ścisków, chwytaków).

+

dłuższa żywotność maszyn

+

niższe koszty eksploatacyjne, dzięki zapobieganiu i wymianie elementów zużywających się w odpowiednim momencie, aby nie ulegały uszkodzeniom elementy niewymienne.

+

zapobieganie awarii, poprzez stałą kontrolę m.in. płynów eksploatacyjnych.

+

poprzez systematyczne przeglądy unikniemy drogich napraw i remontów.