+

bezpieczeństwo dla osób obsługujących hale magazynowe, (uniknięcie, przewidzenie sytuacji niebezpiecznej wynikającej ze złego sposobu składowania materiału oraz stanu technicznego systemów regałów),

+

bezpieczeństwo dla magazynowanych towarów, aby w skutek uszkodzenia mechanicznego regałów niebyło strat w towarze,

+

minimalizowanie kosztów związanych z naprawami uszkodzeń mechanicznych, poprzez zalecanie stosowania różnego rodzaju elementów ochronnych (kaski, odboje, siatki), do wypłat odszkodowania za szkody powstałe w magazynach wysokiego składowania.

+

optymalizacja powierzchni magazynowej – w trakcie przeglądów bazując na swoim doświadczeniu możemy doradzać klientowi co zmienić/poprawić aby wykorzystać lepiej magazyn,

+

regularne przeglądy pomagają zapewnić nieprzerwaną pracę na magazynie,

+

częstsze przeglądy i usuwanie drobnych uszkodzeń nie koliduje z pracą magazynu,

+

wykonywanie przeglądów okresowych regałów jest podstawą do wypłat odszkodowania za szkody powstałe w magazynach wysokiego składowania.